Cam kết bảo mật của Trung tâm Phát triển Tài sản Trí tuệ và Thương hiệu DIGISO

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Tài sản Trí tuệ và Thương hiệu DIGISO cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đối tác. Chúng tôi xem trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu.

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ doanh nghiệp và cá nhân khi họ tương tác với chúng tôi qua trang web, ứng dụng di động hoặc các kênh truyền thông khác. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, tư vấn và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản trí tuệ và thương hiệu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ, thông báo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và tin tức mới nhất.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ, trừ khi có yêu cầu từ pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của chúng tôi, khách hàng và đối tác.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và sửa đổi. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

Quyền và lựa chọn của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Họ cũng có quyền từ chối nhận thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cookies và Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Người dùng có thể tắt cookies trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web và dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin cá nhân nào thuộc về trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

Cập nhật Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị người dùng xem xét Chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới nhất.