0
(0)
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là quy trình thủ tục pháp lý mà chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tiến hành để đăng ký độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi hoàn tất đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sẽ được hưởng quyền độc quyền sử dụng kiểu dáng đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn tối đa là 15 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chúng ta cần tìm hiểu các nội dung chính sau:

Tổng quan về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo định nghĩa tại Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc, hoặc sự kết hợp các yếu tố trên.

Một số đặc điểm cơ bản của kiểu dáng công nghiệp:

 • Là hình dáng bên ngoài của sản phẩm có tính thẩm mỹ, hấp dẫn.
 • Được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố trên.
 • Có khả năng nhân bản công nghiệp để sản xuất hàng loạt các sản phẩm có cùng hình dáng.
Đọc thêm bài:   Thời gian bảo hộ sở hữu trí tuệ kéo dài bao lâu?

Như vậy, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm mang tính thẩm mỹ và có khả năng áp dụng trong sản xuất hàng loạt.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tiến hành các thủ tục để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu kiểu dáng sẽ có quyền ngăn chặn bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi lãnh thổ và thời hạn bảo hộ.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mang lại những lợi ích sau:

 • Bảo vệ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tránh bị đạo nhái, sao chép.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp sở hữu kiểu dáng độc đáo.
 • Nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp.
 • Có quyền ngăn chặn, khởi kiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng.

Như vậy, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp giúp chủ sở hữu được pháp luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích kinh tế liên quan đến kiểu dáng sở hữu.

Vai trò của đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có vai trò rất quan trọng, cụ thể:

 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.
 • Khuyến khích các hoạt động sáng tạo và đổi mới trong thiết kế sản phẩm.
 • Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, kinh doanh có liên quan.
 • Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng khả năng xuất khẩu sản phẩm mang kiểu dáng độc đáo.
 • Bảo vệ người tiêu dùng khỏi các sản phẩm nhái, giả mạo.

Như vậy, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu cũng như người tiêu dùng.

Đọc thêm bài:   Tại sao cần có luật sở hữu trí tuệ?

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Ai có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Theo Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, các đối tượng sau đây có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

 • Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp là tác giả tạo ra kiểu dáng đó.
 • Người được tác giả chuyển giao quyền đăng ký hoặc thừa kế quyền tác giả theo di chúc, pháp luật.
 • Tổ chức, cá nhân sử dụng tác giả theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ để tạo ra kiểu dáng sáng chế.

Như vậy, tác giả hoặc người được chuyển nhượng, thừa kế quyền từ tác giả mới có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các điều kiện sau mới được bảo hộ:

 • Tính mới: Kiểu dáng phải chưa được công bố rộng rãi ở bất cứ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 • Tính sáng tạo: Kiểu dáng phải tạo dáng mới theo cách khác so với các kiểu dáng đã biết trước đây.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp: Có thể dùng kiểu dáng để chế tạo ra sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Ngoài ra, kiểu dáng công nghiệp không được trái với trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và không gây nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm.

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bảo hộ gồm các tài liệu:

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu quy định.
 • Mô tả kiểu dáng công nghiệp.
 • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký hợp pháp.
 • Giấy uỷ quyền nếu có.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm bài:   Các loại hình sở hữu trí tuệ bao gồm những gì ?

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong vòng 1 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được chấp nhận và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung

Trong vòng 7 tháng kể từ ngày công bố, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định nội dung để đánh giá tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng.

Bước 5: Cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đáp ứng các điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho chủ sở hữu. Thời hạn bảo hộ là 5 năm kể từ ngày cấp và có thể gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Như vậy, quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp gồm các bước: chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện.

5 câu hỏi thường gặp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi 1: Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là bao lâu?

Đáp án: Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Chủ sở hữu có thể gia hạn thêm 2 lần, mỗi lần 5 năm. Như vậy, tổng thời hạn bảo hộ tối đa là 15 năm.

Câu hỏi 2: Bản vẽ, mẫu mã, mô hình sản phẩm có được bảo hộ bằng kiểu dáng công nghiệp không?

Đáp án: Có, bản vẽ, mẫu mã, mô hình sản phẩm là những đối tượng được bảo hộ bằng kiểu dáng công nghiệp. Chúng thể hiện hình dáng bên ngoài của sản phẩm đáp ứng các điều kiện về tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Câu hỏi 3: Có cần xác định phạm vi bảo hộ khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp không?

Đáp án: Có, khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn cần mô tả và nêu rõ phạm vi, khối lượng bảo hộ mong muốn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ dựa vào đó để xác định phạm vi bảo hộ thích hợp khi cấp văn bằng.

Câu hỏi 4: Nộp phí và lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bao nhiêu?

Đáp án: Phí và lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Phí nộp đơn: 200.000 đồng/đơn
 • Lệ phí thẩm định nội dung: 600.000 đồng/kiểu dáng
 • Lệ phí cấp văn bằng: 1.200.000 đồng cho 1 kiểu dáng đầu tiên và 600.000 đồng cho mỗi kiểu dáng tiếp theo trong cùng 1 đơn.

Câu hỏi 5: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam được không?

Đáp án: Có, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Họ phải thực hiện đăng ký thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Bài viết này có hữu ích đối với bạn không?

Xin hãy cho đánh giá!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dịch vụ của DIGISO về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, sáng chế và các TSTT khác:

DIGISO là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đảm bảo sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế và các loại tài sản trí tuệ khác  

Các dịch vụ sở hữu trí tuệ của DIGISO bao gồm:

  1. Tra cứu nhãn hiệu, sáng chế,... trước khi đăng ký;
  2. Tư vấn về quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu, sáng chế;
  3. Lập hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế;
  4. Theo dõi và giám sát quá trình xử lý hồ sơ đăng ký;
  5. Tư vấn và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhãn hiệu, sáng chế sau khi đã được đăng ký

->Liên hệ tư vấn nhanh qua zalo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tư vấn 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon