ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU THƯƠNG HIỆU

5 LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  • Được pháp luật bảo vệ chống lại các hành vi xâm phạm, nhái thương hiệu
  • Phương thức marketing hiệu quả mà không tốn bất kỳ một chi phí nào để quảng cáo
  • Nâng cao sự tín nhiệm trong lòng khách hàng vì có sự bảo chứng của nhà nước Được độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại lãnh thổ đăng ký
  • Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình hoặc nhãn hiệu tương tự
  • Được kiểm toán như một loại tài sản vô hình nâng cao giá trị định giá doanh nghiệp, có thể dùng để gọi vốn đầu tư, góp cổ phần

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI DIGISO

  • Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin nhãn hiệu (logo)
  • Bước 2: DIGISO tiến hành tra cứu sơ bộ và báo giá
  • Bước 3: Thống nhất ký hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thanh toán kinh phí
  • Bước 4: DIGISO hoàn thiện hồ sơ và thay mặt khách hàng làm việc với Cục SHTT
  • Bước 5: Theo dõi đơn cho đến khi có kết quả cuối cùng

MỘT SỐ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ