BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SẢN PHẨM

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là quy trình thủ tục pháp lý mà chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tiến hành để đăng ký độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi hoàn tất đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sẽ được hưởng quyền độc quyền sử dụng kiểu dáng đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn tối đa là 15 năm kể từ ngày nộp đơn.