CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệU

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký quyền tác giả của bạn chỉ trong 3 bước trực tuyến, chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ – NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quyền tác giả cung cấp cho tôi những biện pháp bảo vệ nào?

Giấy chứng nhận Quyền tác giả cấp cho chủ sở hữu độc quyền sao chép tác phẩm sáng tạo (dưới mọi hình thức) hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh mới của tác phẩm. Nó cũng cho phép chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền cho người khác sao chép tác phẩm.

Đăng ký quyền tác giả mang lại những lợi ích gì?

Mặc dù tác giả có quyền đối với tác phẩm ngay sau khi tác phẩm được tạo ra, nhưng có những lợi ích bổ sung cho việc đăng ký quyền tác ỉa. Đăng ký quyền tác giả cho phép chủ sở hữu kiện những người vi phạm tại tòa án về các thiệt hại theo luật định và phí luật sư. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cũng có thể được sử dụng để báo cáo vi phạm trên các nền tảng và thực thi các quyền của bạn.

Giấy chứng nhận Quyền tác giả có thể được sử dụng như một tài sản cho các khoản vay và được để lại trong di chúc cho những người thừa kế của bạn, giúp đảm bảo di sản tài chính và nghệ thuật.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký trước tác phẩm trước khi nó được xuất bản, giúp bảo mật tác phẩm của bạn trước khi bạn chào bán hoặc chuyển nhượng công khai.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm?

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả (quyền tài sản) đối với tác phẩm là suốt cuộc đời tác giả và trong trường hợp tác giả mất thì những người thừa kế sẽ được hưởng quyền tác giả trong 50 năm tiếp theo kể từ ngày tác giả mất

Tôi có cần cung cấp bản sao tác phẩm để đăng ký quyền tác giả không?

Có, việc đăng ký quyền tác giả yêu cầu bản sao của tác phẩm được đề cập. Chuyên gia SHTT sẽ xem xét các yêu cầu và đảm bảo rằng chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần để nộp đơn; một số hồ sơ sẽ yêu cầu một bản sao kỹ thuật số trong khi các hồ sơ khác có thể yêu cầu nhiều bản sao vật lý.

Quá trình đăng ký mất bao lâu?

Thời gian để Cục Bản quyền Tác giả cấp giấy đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký khác nhau tùy theo cách nộp đơn. Trung bình từ 30 đến 60 ngày kể từ này nộp đơn.